ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง